Er is geprobeerd een betaling te verrichten met uw “bunq-rekening”

Bunq bank

Van: Bunq
Datum: 28-10-22 03:34 (GMT+01:00)
Aan: ********@********
Onderwerp: Er is geprobeerd een betaling te verrichten met uw “bunq-rekening”

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van ons geautomatiseerde
systeem zijn er ongebruikelijke activiteiten
geconstateerd. Daarbij is ondervonden dat de
in gebruikstelling van uw rekening niet in lijn is
met de gebruiksvoorwaarden die u met
ons bent overeengekomen.

Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om
verdere misbruik te voorkomen en hebben wij
uw assistentie nodig om het gebruik van uw
bunq betaalproduct(en) voort te zetten.

Hierbij wil ik u erop attenderen dat uw bunq-
rekening (Link) tijdelijk in beperking is
gesteld. Wij adviseren u vanwege
veiligheidsredenen om via de onderstaande
link een verzoek in te dienen om uw beperking
op te heffen. (Let op: dit verzoek zal telefonisch
met u worden goed gekeurd)

Dit doet u snel, veilig en makkelijk via: bunq.** (Link)

Indien wij binnen 3 werkdagen geen reactie
van u ontvangen, zijn wij genoodzaakt om uw
bunq contract te ontbinden. Wij zullen
vervolgens overgaan tot een gerechtelijke
procedure voor het misbruiken van de
gebruiksvoorwaarden die u met ons bent
overeengekomen.

Wij hopen u voldoende te hebben
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bunq Bank Of The Free

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze mail? U
kunt ons bereiken via chat, telefoon, kantoor of
Social media. Wij beantwoorden uw e-mail naar
aanleiding van deze e-mail niet.

Valse e-mail