Er is een probleem met uw Apple ID

Apple

Van: Apple Support
Verzonden: zaterdag 8 oktober 2022 09:07
Aan: **********@*********
Onderwerp: Er is een probleem met uw Apple ID

Problemen met de weergave van deze e-mail? Bekijk deze herinnering online (Link)

Geachte heer/mevrouw ************,

Op 7 oktober 2022 is uw Apple ID (**********@********** ) tijdelijk door
ons geblokkeerd om veiligheidsredenen.
Als u een nieuw apparaat gebruikt dat we niet herkennen of als u
de cookies heeft verwijderd van het apparaat dat u gewoonlijk gebruikt
moeten we enkele aanvullende controles uitvoeren om te bevestigen dat u het bent.
Als u uw Apple ID weer als normaal wilt gebruiken, moet u deze ontgrendelen.
Klik hier om uw Apple ID te ontgrendelen. (Link)

Met vriendelijke groeten ,
Apple Support

Valse e-mail