Er is een belangrijke mededeling over uw kaart

ICS

Van: Mijn lCS
Datum: 5 maart 2021 01:50:46 CET
Aan: ***********@**********
Onderwerp: Er is een belangrijke mededeling over uw kaart

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze gegevens blijkt dat uw 06 nummer
gekopppeld aan uw lCS kaart niet geldig is en/of niet
in gebruik is. Bekijk de mededeling die voor u klaar
staat op onze pagina om uw 06 nummer te
verifiëren.

**** **** (Link) om de mededeling te lezen.

Let op: Indien u nog wilt betalen met uw kaart dient
u de mededeling zo snel mogelijk op te lossen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
lCS Helpdesk.

Valse e-mail