Energietoeslag

Rijksoverheid

Van: RIV
Aan: *******@********
Datum: 30-10-2022 13:02
Onderwerp: Energietoeslag

Hallo,

Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft
de regering besloten een energietoeslag van 1.300 euro
netto toe te kennen ter compensatie van de gestegen
energiekosten.

Als u op 1 Augustus 2022 nog geen energietoeslag heeft
ontvangen, kunt u een aanvraag indienen bij de website
van het Rijksoverheid via het onderstaande webformulier.

Opgelet: Om gebruik te maken van de energietoeslag
moet u de aanvraag vóór 31 Oktober 2022 indienen. Als u
het formulier na de datum heeft aangevraagd of ingevuld,
komt deze toeslag niet te gelden.

Aanvragen (Link)

Met vriendelijke groet,

Rijksoverheid

Valse e-mail