(Eenmalige) Energietoeslag beschikking

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 27 december 2022 om 12:22:43 CET
Aan: ****@****
Onderwerp: (Eenmalige) Energietoeslag beschikking

Geachte heer/mevrouw ****

Deze e-mail is uitsluitend voor ****@****

Vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie
heeft de overheid besloten u een extra toezegging te doen
van 978,99 euro op uw energie toeslag.

Ga naar **** (link) om het formulier in te vullen,

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail