Energietoeslag 2022 beschikbaar

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 12 oktober 2022 om 13:41:55 CEST
Aan: *********@********
Onderwerp: Energietoeslag 2022 beschikbaar

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens Prinsjesdag 2022 zijn er nieuwe
ontwikkelingen omtrent de energietoeslagen. Het
kabinet heeft besloten om iedere huishouden te
vergoeden met een energietoeslag. Daarnaast
gaat de energierekening voor huishoudens en
kleine bedrijven omlaag. Daarom wil het kabinet
dat mensen tijdelijk een compensatie kunnen
krijgen voor gas en elektriciteit bij een gemiddeld
energieverbruik.

Toeslag aanvragen

Met vriendelijke groet,
Rijksoverheid

Valse e-mail