Energie toeslag 2023

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 30 november 2022 om 13:14:02 CET
Aan:***
Onderwerp: Energie toeslag 2023

(Logo)
Geachte heer/mevrouw,

Deze e-mail is uitsluitend voor *** (E-Mailadres)

Vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie
heeft de overheid besloten u een extra toezegging te doen
van 978,99 euro op uw energie toeslag.

Ga naar *** (Link) om het
formulier in te vullen,

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail