Energie toeslag 2023

Mijn Overheid

Van: Mijn overheid
Datum: 28 februari 2023 om 03:10:44 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: Energie toeslag 2023
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Deze e-mail is uitsluitend voor *******@************

We weten dat dit voor iedereen moeilijke tijden zijn en
vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie
heeft de regering besloten een extra toezegging aan u te
doen.

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat u door deze nieuwe
financiële toezegging 978,99 euro extra krijgt op uw
energieopslag. Dit is naast eventuele andere ondersteuning
die u mogelijk al ontvangt.

We hopen dat deze extra financiering een deel van de last in
deze moeilijke tijden zal verlichten en we moedigen u aan om
contact op te nemen als u vragen heeft of verdere
begeleiding nodig heeft.

Ga naar https://***********.nl/************** om het
formulier in te vullen,

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail