Energie toeslag 2023

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 27 december 2022 om 08:24:44 CET
Aan: *******@*******
Onderwerp: Energie toeslag 2023
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Deze e-mail is uitsluitend voor *******@***********

Vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie
heeft de overheid besloten u een extra toezegging te doen
van 978,99 euro op uw energie toeslag.

Ga naar https://*********.nl/*******-**** om het
formulier in te vullen,

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail