Een online bericht staat voor u klaar

ICS

Van: icscards.online
Datum: 2 augustus 2022 om 01:28:08 CEST
Aan: undisclosed-recipients:;
Onderwerp: Een online bericht staat voor u klaar

Geachte ICS Card-houder,

Er staat een online bericht voor je klaar.

Waarom deze mail?
Misschien kijk je niet regelmatig naar je berichten. Omdat we je steeds vaker
digitaal informeren, sturen we deze e-mail.

Klik hier om **** ****** ****** ** ******* (Link)

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** *******
Manager Services

Valse e-mail