Een nieuw jaar met veranderingen

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 01:56
Aan: ********@*********
Onderwerp: Een nieuw jaar met veranderingen

06/01/2021

Geachte heer/mevrouw ,

Een nieuw jaar waarin de voorwaarden en tarieven van uw Vergoedingenstaat
veranderen. De tarieven zijn met 1,1% gestegen. Een volledig kostenoverzicht
kunt u online vinden. Omdat de tariefvoorwaarden veranderd zijn hebben wij
hierover van u als klant uw akkoord nodig. Ga naar
********************/*********/********(link)  om uw online akkoord te geven. Heeft u
meerdere Betaalrekeningen bij ons of bent u gewisseld van betaalpakket ? Dan
ontvangt u meerdere Vergoedingenstaten, één voor elke rekening.

Let op: Dit is een verplichte procedure voor al onze klanten en akkoord dient
binnen 24 uur ontvangen te zijn na ontvangen van dit bericht.

Meer weten?
De Vergoedingenstaat vindt u in uw ‘Documenten’. Ga hiervoor wanneer u bent
ingelogd in uw internetbankieren naar uw profiel. Of bekijk onze site voor meer
informatie.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Nederland

Valse e-mail