Een nieuw bericht!

Belastingdienst

Van: Mijn berichten
Datum: 6 december 2020 om 23:13:45 CET
Aan: **********@***********
Onderwerp: Een nieuw bericht!
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw teruggave van € 970,95,
met kenmerk: EB*********. Mogelijk moet u naar aanleiding van
actie ondernemen. U kunt via de onderstaande link het
bericht openen om uw teruggave te ontvangen.

**** **** ** *******(Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail