Een nieuw bericht!

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Aan: *******@*********
Datum: 30-03-2021 00:47
Onderwerp: Een nieuw bericht!

Geachte heer/mevrouw,
Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw teruggave met het kenmerk:
WZ02****. Open **** (Link) uw berichtenbox en bekijk het bericht. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Wij verzoeken u daarom het bericht op tijd
te lezen.

Valse e-mail