Er staat een bericht voor u klaar

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox [******@***]
Verzonden: maandag 8 maart 2021 00:25
Aan:********
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw teruggave van €970,95,
met het kenmerk: EB0***********. Mogelijk moet u naar aanleiding van
dit bericht actie ondernemen. U kunt via de onderstaande link het
bericht openen om uw teruggave te ontvangen.

 

**************(link)

Met vriendelijk groet,

MijnOverheid

Valse e-mail