Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

DwangbevelIn naam der koning

Overig

Dwangbevel
In naam der koning

Den Haag, 9 mei 2019
Dossiernummer: 201977493
Inzake: Google
Geachte ************,

Krachtens een vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank van 3 mei 2019 bent u nog een bedrag verschuldigd aan onze bovengenoemde client. Ondanks eerdere aanmaningen is dit bedrag nog niet betaald en heeft u ook geen betalingsregeling met ons getroffen.
Onze opdrachtgever verzoekt ons daarom nu met spoed de tenuitvoerlegging van de genoemde executoriale titel op te pakken door beslaglegging op uw inboedel en eventuele andere eigendommen. Als daarbij niemand wordt aangetroffen bestaat de mogelijkheid dat onze deurwaarder zich in aanwezigheid van de daartoe bevoegde politie-autoriteit en met behulp van een sleutelsmid toegang tot het pand verschaft om beslag te leggen. Dit gaat niet alleen met oplopende kosten gepaard, doch mogelijk ook met vervanging van de sloten van de toegangsdeur. De sleutels zullen dan op een nabij gelegen politiebureau in bewaring worden gegeven.
Wij adviseren u dan ook met klem om het zover niet te laten komen en per omgaande orde op zaken te stellen. Op dit moment is het te betalen een bedrag van €241,52. Als u dit bedrag niet UITERLIJK MORGEN heeft betaald dan zullen wij ons wenden tot de politie in uw district voor het maken van een spoed-afspraak om beslag te komen leggen.
U kunt geen beroep meer aantekenen tegen dit vonnis.
Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onze website, www.**********.nl en chatten met onze medewerkers.

Onze betaalgegevens:
IBAN: DE******************
Ten name van: Westbroek deurwaarders
Omschrijving: 201977493

Neem onze betaalgegevens exact over om betaling aan foute gegevens te voorkomen.
In afwachting van uw spoedige betaling,
Westbroek Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Valse e-mail