Let op: Dreigende sms over bezoek porno-website is nep! Sinds 17:01 14 jun 2019

*******, dwangbevel tot beslag op uw inboedel!

Belastingdienst

Dit dwangbevel is persoonlijk voor: ***** ******

DWANGBEVEL
In naam der koning

Den Haag, 6 juni 2019

Dossiernummer: 0287483
Inzake: Belastingdienst
Geachte ***********,

Krachtens een dwangbevel opgesteld door een inspecteur van de belastingdienst bent u nog een bedrag verschuldigd aan de belastingdienst. Ondanks eerdere aanmaningen is dit bedrag nog niet betaald en heeft u ook geen betalingsregeling met ons getroffen.
Onze opdrachtgever verzoekt ons daarom nu met spoed de tenuitvoerlegging van de genoemde executoriale titel op te pakken door beslaglegging op uw inboedel en eventuele andere eigendommen. Als daarbij niemand wordt aangetroffen bestaat de mogelijkheid dat onze deurwaarder zich in aanwezigheid van de daartoe bevoegde politie-autoriteit en met behulp van een sleutelsmid toegang tot het pand verschaft om beslag te leggen. Dit gaat niet alleen met oplopende kosten gepaard, doch mogelijk ook met vervanging van de sloten van de toegangsdeur. De sleutels zullen dan op een nabij gelegen politiebureau in bewaring worden gegeven.

Wij adviseren u dan ook met klem om het zover niet te laten komen en per omgaande orde op zaken te stellen. Op dit moment is het te betalen een bedrag van €271,80. Als u dit bedrag niet UITERLIJK MORGEN heeft betaald dan zullen wij ons wenden tot de politie in uw district voor het maken van een spoed-afspraak om beslag te komen leggen.
U kunt geen beroep meer aantekenen tegen dit vonnis.

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onze website, www.****** en chatten met onze juridisch medewerkers.

Onze betaalgegevens:
IBAN: ****************
Ten name van: Belastingdienst
Omschrijving: 0287483
Bedrag: EUR 271,80

Neem onze betaalgegevens exact over om betaling aan foute gegevens te voorkomen.
In afwachting van uw spoedige betaling,

Dit dwangbevel is opgemaakt op ambtseed

This email was sent to *******@*******
Unsubscribe from this list Report this email as Spam Cookies stored by this email
M. GERECHTSDEURWAARDERS ·

Valse e-mail