Let op: Vanwege een telefoonstoring zijn wij slecht bereikbaar! Sinds 14:40 19 jun 2019

Dwangbevel tot beslag op uw bankrekening!

Deurwaarder

Geachte ,

Wij hebben al geruime tijd een dossier in behandeling op u, onze opdrachtgever heeft ons verzocht om over te gaan tot blokkeren van uw e-mail account.
Uw schuld voor het gebruik van uw e-mail staat nog open, deze dienst heeft u niet betaald. Inmiddels is de totale schuld opgelopen tot EUR 210,70.
Bij geen betaling van de totale schuld voor dinsdag 26 maart 2019 zal onze gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van een conservatoir beslag op uw bankrekeningen, inkomsten en op uw inboedel en tevens zullen we uw e-mail blokkeren voor verder gebruik. Het is een onherroepelijk vonnis.

Dossier:
Dossiernummer: 8276482
Reeds voldaan: EUR 0,00
Openstaand bedrag: EUR 210,70
Uiterste betaaldatum: 26 maart 2019
Onze bankgegevens:
IBAN:
Ten name van: Gerechtsdeurwaarders
Omschrijving: 8276482
Bedrag: EUR 210,70

Neem onze bankgegevens precies over zoals ze hierboven staan, bij een betaling aan onjuiste gegevens kunnen we geen betaling verwerken en ook de extra kosten en het beslag niet voorkomen!
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,
Afdeling debiteuren

Valse e-mail