Dwangbevel/Laatste Waarschuwing

Martijn Kozan Advocaten * Gerechtsdeurwaarder

Van: MartijnenKozan Gerechtsdeurwaarders
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 06:40
Aan: ********@********
Onderwerp: Dwangbevel/Laatste Waarschuwing

Verzenddatum: 09-03-2021
Dossiernummer: 2019-*****
Betreft: openstaande factuur

Aangetekend per post en per e-mail.

******* *** ******
************ **
**** ** *************

LAATSTE AANMANING

Geachte Heer/Mevrouw ********* *** ******,

Onder verwijzing naar het telefoongesprek van 02.03.2020 met incasso bureau
bevestigen wij uw de volgende.

U heeft een betalings herinnering via e-mail ontvangen. Hierin hebben zij u
gevraagd de openstaande factuur van € 1944,00 te betalen. Omdat u in gebreke
bent gebleven met het tijdig betalen is het dossier aan ons overgedragen.
Daarom zal Martijn & Kozan Gerechtsdeurwaarders binnen 14 dagen actie
ondernemen.

Daarom gaan wij over tot beslaglegging op en het verkopen van uw zaken. De
wet geeft ons de mogelijkheid om beslag te leggen op onder meer; uw roerende
zaken (zoals inboedel / auto), waarbij zaken direct kunnen worden afgevoerd, uw
onroerende zaken (zoals eigen woning), uw inkomsten, uw tegoeden op bank-,
giro- en spaarrekeningen.

Onze volgende bezoek zal op 10.03.2020 tussen 09.00 en 14.00 uur plaats
vinden. Martijn & Kozan Gerechtsdeurwaarders zal dan over gaan tot
beslaglegging op roerende zaken. Mocht er niemand aanwezig zijn of wordt mij
de toegang geweigerd, dan zal de toegang geforceerd worden en worden binnen
getreden in het bijzijn van een sleutelsmid en een daartoe bevoegd
politieambtenaar.

Daarnaast zullen op alle rekeningen beslag worden gelegd. De kosten van de
beslagen komen voor uw rekening. Beslaglegging is te voorkomen door het
totaalbedrag DIRECT te betalen.

Bedrag: € 1944,00

Betalen voor: 12-03-2021                                                                  ******** *** ******* (Link)

Mocht u verdere vragen hebben over het betalen van deze vordering of wenst u
op deze brief te reageren, stuur dan onder vermelding van uw dossiernummer
2019-***** een e-mail naar Gerechtsdeurwaarders@martijnen-kozan.nl of
bezoek de website martijnenkozan.com __

Indien u niet in staat bent de gehele vordering in één keer te betalen, kunt u
contact met ons opnemen om gezamenlijk te kijken naar een gepaste oplossing
via 010 31** ***.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren geïnformeerd te hebben en zien
uw tijdige betaling per ommegaande tegemoet.

Valse e-mail