Vanwege de lockdown-maatregelen zijn wij tijdelijk telefonisch niet bereikbaar
Let op: Valse e-mail GGD Boosterprik Sinds 16:46 30 nov 2021

Dringend verzoek

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: maandag 19 juli 2021 15:07
Aan: ***************@*************
Onderwerp: Dringend verzoek

Beste heer/mevrouw,

Wij hebben u onlangs een bericht verstuurd met daarin een link voor het verifiëren van
uw rekening en het ontvangen van een teruggave. Helaas heeft ons systeem enkele
ongeregeldheden geconstateerd.

U wordt verzocht om dit proces opnieuw na te volgen.

*****************************(link)

Met vriendelijke groet,

DigiD

Valse e-mail