DRINGEND: uw M c A f e e abonnement is ver|open! [5DU]

McAfee

Van: McAfee 2022-waarschuw|ng
Onderwerp: DRINGEND: uw M c A f e e abonnement is ver|open! [5DU]
Datum: 10 mei 2022 om 21:40:06 CEST
Aan: *******@********
Antwoord aan:

McAfee

Uw computer kan in gevaar zijn. Blijf beschermd.

Haal
McAfee
NU!

Een onbeschermde computer kan
worden blootgesteld aan virussen en
andere malware.

Nu *********** (Link)

Valse e-mail