Dossier 

RDW

Van: Klantenservice RDW
Verzonden: maandag 13 juni 2022 04:18
Aan: Recipients
Onderwerp: Dossier

Geachte heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met ingang van 1 juni 2022 enkele
wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid. Hierdoor kunnen wij u als Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW) niet identificeren bij de Basisregistratie Voertuigen (BRV).

De RDW voert wettelijke taken uit. De hoofdtaak is het bijhouden van de levensloop van
Nederlandse gemotoriseerde voertuigen en het beheer van de bijhorende documenten, zoals
rijbewijzen.

De identificatieplicht
Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van de Algemene Gegevensbescherming
(bekend als de AVG) vragen wij u om zich opnieuw te identificeren met een geldig rijbewijs.

Maak een scan van uw rijbewijs (voor- en achterkant).
Let er op dat de kwaliteit van uw legitimatiebewijs van hoge resolutie is en er geen
essentiële informatie wordt bedekt. Een zwart-wit legitimatiebewijs wordt niet
geaccepteerd door de Basisregistratie Voertuigen (BRV) van de Nederlandse
gemeenten.
Verstuur uw legitimatiebewijs per e-mail naar info@rdw.**********.*********

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons bereiken door te reageren op deze e-mail, of telefonisch via 088 *** ** ** (lokaal
tarief, maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).
U kunt de RDW vanuit het buitenland bereiken via een speciaal nummer. Meer informatie over
bellen vanuit het buitenland .

Op onze site vindt u veel informatie. Kijk bijvoorbeeld op www.rdw.nl of op
www.rdw.nl/particulier/veelgestelde-vragen

RDW is benieuwd naar uw ervaring
Het is voor ons belangrijk om te weten wat klanten vinden van onze dienstverlening, zodat wij
deze kunnen verbeteren.
Wilt u daarom deelnemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek? Uw deelname stellen we erg
op prijs.
De vragenlijst gaat over de beantwoording van uw e-mail. Klik hier om naar de ******
*********  (Link) te gaan.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

* *********

Unit manager Klant Contact Centrum RDW

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u deze e-mail
onterecht heeft ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afzender te waarschuwen door
deze e-mail terug te sturen en de gegevens van uw computer te verwijderen. De RDW kan niet
volledig instaan voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail.

Valse e-mail