Doe de Rabo Financiële Update

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 09-12-2020 02:12 (GMT+01:00)
Aan: ********@**********
Onderwerp: Doe de Rabo Financiële Update

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Rabo Online Bankieren en uit onderzoek is
gebleken dat u niet voldoet aan de algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen wij
dat u een verificatie verricht voor het controleren van uw Online Bankieren. Verricht u deze
procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw Rabo Online Bankieren te schorsen.

Rekening verificatie vereist
Nadat u zichzelf heeft geverifieërd via de online procedure zullen we de blokkade niet uitvoeren.
Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over op blokkade. Wij voeren een aantal test uit
d.m.v. validatie-responses. Deze responses worden dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie
van uw rekening.

Ga naar ********/********/********(Link)  voor het verifiëren van uw account gebruik van uw
Rabo Online omgeving.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Afdeling Particulieren

 

Valse e-mail