Doe de Financiële Update

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 02:43
Aan: *********@*********
Onderwerp: Doe de Financiële Update

Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, ***** **** *** ** ****** *****(Link).

Beste meneer/mevrouw,

Sommige veranderingen in uw leven hebben (grote) financiële
gevolgen. Daarom is het belangrijk om uw financiële situatie af en toe
onder de loep te nemen. Binnenkort veranderen onze
betaalomgevingen. Dit betekend dat de Rabobankproducten niet maar
aansluiten aan onze services.

Start de Rabo Financiële Update

Ga vóór 16 oktober naar ********/********(Link)  en start de Financiële
Update. Door het aanvragen van nieuwe betaalproducten, updaten wij
uw betaalomgeving en kunt u gebruik maken van alle nieuwe diensten
die de rabobank momenteel verleent aan haar klanten.

Met vriendelijke groet,

Rabobank

******* *********-********
manager Particulieren

Valse e-mail