Document (ref. 01********)

Mijn Overheid

Van: MijnBerichtenbox
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 03:54
Aan:**************@**************
Onderwerp: Document (ref. 01********)

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020. Mogelijk
dient u naar aanleiding van dit bericht actie te ondernemen. Wij verzoeken u
daarom het bericht zo spoedig te lezen in uw berichtbox.

Via onderstaande link zult u worden omgeleid naar uw berichtbox.

Ga naar mijn berichtenbox

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,
MijnOverheid

Nieuw: Download de Berichtbox App
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of
tablet? Dat kan met de
Berichtbox app van MijnOverheid. Download de
app via de App Store of via Googel Play.

Valse e-mail