Document in uw berichtenbox

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Onderwerp: Document in uw berichtenbox
Datum: 6 augustus 2021 om 03:31:55 CEST
Aan:******************@***************

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar MijnOverheid om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail