Document

Kamer van Koophandel

Van: KvK Nederland
Datum: 4 augustus 2022 om 00:18:23 CEST
Aan: *********@********
Onderwerp: Document

Hoogachtend Kamer van Koophandel gebruiker,

Uit de Kamer van Koophandel registraties blijkt dat de
contactgegevens aan uw bedrijf on-volledig is ingediend bij
Kamer van Koophandel. Het is van noodzakelijk belang voor
bedrijven en overheidsinstanties om uw volledige info bij de
Kamer van Koophandel aan te kunnen verzoeken indien
nodig.

Wij vragen u daarom om binnen 24 uur na openen van dit e-
mail bericht uw info invullen via uw persoonlijke verificatie
website url:
https://www-kvk-**-****-*********-
************************/ Link)

Uw e-mailadres: *******@**************

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Gegroet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail