Diverse onderwerpen Klik op “Lees meer” ( Vervallen bankieren app/toestel)

ING Bank

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een ander onderwerp.”

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

  • Binnenkort vervalt uw Mobiel Bankieren App voor gebruik
  • Binnenkort vervalt uw toestel voor gebruik

Van: ING
Verzonden: 13-jul-22 4:02
Aan: ********@*********
Onderwerp: Binnenkort vervalt uw Mobiel Bankieren App voor gebruik

Binnenkort vervalt uw Mobiel Bankieren App voor gebruik_

Geachte relatie,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte
van wijzigingen die plaats zullen vinden in
Mijn ING of de Mobiel Bankieren App.

Binnenkort vervalt de toegang tot een of
meerdere apparaten tot uw Mobiel
Bankieren App. Om te voorkomen dat uw
toegang tot de app wordt geweigerd kunt u
de app bijwerken en toegang voor het
apparaat in kwestie verlengen.

Wij hebben u hierover op de hoogte gesteld
via de bankmail, jammer genoeg heeft u
ons bericht over het hoofd gezien. Vandaar
dat wij het nogmaals proberen via het bij
ons bekende e-mail adres:
*****@***************.

Klik **** (Link) om uw Mobiel Bankieren App te
verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of
toestel opnieuw te registreren of het te
verlengen in verband met onze
veiligheidsstandaarden omtrent Mijn ING.

In uitzonderlijke gevallen wordt automatisch
uw pas vervangen zodat u altijd gebruik
maakt van onze nieuwste producten.

Met vriendelijke groet,

ING Serviceteam

Valse e-mail