Diverse onderwerpen Klik op “Lees meer”

Mijn Overheid

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een ander onderwerp.”

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

  • Belangrijk bericht ontvangen
  • Bericht ontvangen (actie vereist)
  • Bericht ontvangen betreft uw waterschapsbelasting
  • Belangrijke notificatie (handeling vereist)
  • Belasting samenwerking (handeling vereist)
  • Bericht ontvangen omtrent uw waterschapsbelasting
  • Betreft uw Waterschapsbelasting

 

Van: MijnOverheid
Datum: 19 mei 2021 om 07:25:40 CEST
Aan: ***************@************
Onderwerp: Belangrijk bericht ontvangen

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw ********(link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar **********(link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox
app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail