Diverse onderwerpen Klik op “Lees meer”

Mijn Overheid

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een
ander onderwerp.

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

  • Controle omtrent uw belasting aanslag
  • Verificatie nog niet voldaan

Van: Mijn Overheid
Verzonden: maandag 27 september 2021 10:04
Aan: *******@**********
Onderwerp: Controle omtrent uw belasting aanslag

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in aanmerking komt
voor een belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van: €1161,51.

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uw teruggave te ontvangen. Uw
teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de verificatie is
voldaan.

****d.nl/*********teruggave/(Link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.
Er is een nieuw bericht in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Ga naar MijnOverheid om dit
te lezen.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail