Diverse onderwerpen Klik op “Lees meer”

Belastingdienst

Onderstaande e-mail is in (bijna) identieke vorm meerdere keren naar valse-email@fraudehelpdesk gestuurd, maar steeds met een ander onderwerp.

Voorbeelden van onderwerpen behorende bij deze e-mail zijn:

  • Kennisgeving 2021
  • Laatste herinnering
  • Er staat een document klaar
  • Berichtgeving 2021
  • Dit is uw laatste herinnering
  • Kennisgeving controle 2021
  • Laatste aanmaning

 

Van: Belastingdienst
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 05:31
Aan:******@*********
Onderwerp:  Laatste herinnering

 

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020. Mogelijk
dient u naar aanleiding van dit bericht actie te ondernemen. Wij verzoeken u
daarom het bericht zo spoedig mogelijk te lezen in uw berichtenbox. Dit bericht is
uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.

Via de onderstaande link zult u worden omgeleid naar uw berichtenbox.

** **** **** *********box (Link)

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail