Dit servicebericht bevat essentiële informatie

Mijn Overheid

From: MijnOverheid
Date: 07/06/22 07:40
To: **********@************
Subject: Dit servicebericht bevat essentiële informatie

Geachte relatie,

Deze servicebericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is
voor u.

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er
door de Overheid besloten u een extra toezegging te geven voor
een bedrag van € 279,99 op uw belastingaangifte.

Bezoek onze website voor meer informatie over het aanvragen van de
teruggave: *****************************(link)

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een
prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

************
MijnOverheid

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en
opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen
daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail