Dit is mogelijk uw laatste herinnering

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 1 juni 2021 om 05:17:35 CEST
Aan: *************@************
Onderwerp: Dit is mogelijk uw laatste herinnering

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave met het kenmerk:
E********. Mogelijk dient u naar aanleiding van dit bericht actie te ondernemen.
Wij verzoeken u het bericht zo spoedig mogelijk in te zien. Het bericht is uitsluitend
bedoeld voor de geadresseerde.

Via de onderstaande link zult u automatisch worden omgeleid naar uw beveiligde
berichtenbox. Hier kunt u vanaf heden uw berichten van MijnOverheid gemakkelijk
en veilig inzien.

******************(link)

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet.
MijnOverheid

Valse e-mail