Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij tijdelijk beperkt telefonisch bereikbaar
Let op: Valse mail namens Mijn Overheid Sinds 16:12 14 sep 2021

Dit is een servicebericht

Knab Bank

Geachte heer/mevrouw **************,
Je online account zal binnenkort komen te verlopen, denk aan je veiligheid. Je wordt erop geattendeerd om je Knab account te valideren om (onnodige) schorsing te voorkomen.
Ga naar ***************, voor het valideren van het gebruik van je Knab online account. Gelieve de gegeven stappen volgen om je account gebruik (volledig) te herstellen
Indien je nog vragen hebt over de registratie, dan kun je contact opnemen met de afdeling Veiligheidszaken van Credit Agricole Consumer Finance NL B.V.
Met vriendelijke groet,
Knab Servicedesk

Valse e-mail