Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht

ICS

Van:International Card Services BV
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 14:11
Aan:*******@********
Onderwerp: Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht

Belangrijk: Activeer uw dubbele beveiliging

Beste heer/mevrouw **********,

International Card Services (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te voorkomen,
voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Uit deze controles is gebleken dat uw
geen gebruik maakt van de dubbele beveiligings functie van de ICS Cards hierdoor is misbruik
van uw Card en gegevens heel eenvoudig gedaan..

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot uw ics online omgeving en
uw Credit Card tijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat wij deze beperking opheffen of uw Card
gaan vervangen, willen wij graag een aantal gegevens met u controleren. Wij verzoeken u
daarom om zo spoedig mogelijk de dubbele beveiliging van Ics Cards te activeren vullen Ga naar
*******.**/****************/********(Link) 

Wij adviseren u om de Card niet te gebruiken totdat u de actualisatie formulier heeft
ingevuld of contact met ons heeft gehad.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail