Dit is een automatisch gegenereerd bericht

ICS

Van: “International Card Services”
Onderwerp: Dit is een automatisch gegenereerd bericht
Datum: 23 juni 2021 om 20:14:30 CEST
Aan:***********@************

Voorkom blokkade op uw Mijn ICS account

Geachte heer/mevrouw ******,

Uw Mijn ICS Online is uit veiligheidsredenen tijdelijk geblokkeerd. Wij verzoeken u om uw account
binnen 24u te verifiëren, anders zijn wij genoodzaakt uw account permanent te blokkeren.

***************(link)

Kopieer en plak de bovenstaande link in uw webbrowser om het verificatieproces te starten.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

International Card Services

Valse e-mail