Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Dit is een automatisch gegenereerd bericht

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Onderwerp: Dit is een automatisch gegenereerd bericht
Datum: 12 mei 2023 09:41:07 CEST
Aan: *******@*********
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid (Link) om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail