Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Dit bericht is beveiIigd

Belastingdienst

Van:Toeslagen en Belastingen
Verzonden: dinsdag 16 mei 2023 09:16
Aan:**********@*********
Onderwerp: Dit bericht is beveiIigd

Beste ontvanger,

Op Vrijdag 5 Mei 2023 diende u van ons een bedrag terug te krijgen van €1.133,98.Dit
bedrag hebben wij 15 Mei overgemaakt. Wij krijgen de terugkoppeling dat uw
rekeningnummer niet of niet meer geldig is. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als deze op uw naam staat. Gelieve dit verzoek in te
vullen voor 17/05/23. De aanvraag zal na het bevestigen binnen 14 werkdagen worden
verwerkt.

Te ontvangen Bedrag van de teruggave €937,17

BTW (21%) €196,81

TotaaI te ontvangen €1.133,98

BEKIJK TERUGGAVE (Link)

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail