Digitale Sleutel

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: maandag 29 augustus 2022 02:19
Aan: *******@**********
Onderwerp: Digitale Sleutel

Geachte ondernemer,

Uit onderzoek is gebleken dat 72,1% van de alle ondernemers nog geen
nieuwe digitale sleutel heeft aangevraagd. Wij attenderen U daarom nog eens
om uw KVK sleutel opnieuw aan te vragen.

De oude sleutel komt te vervallen op 1 September en de nieuwe sleutel zal
noodzakelijk zijn om in de nabije toekomst bijvoorbeeld belasting aangifte te
doen.

De nieuwe sleutel kan via **** (Link) geheel kosteloos worden aangevraagd voor 1
September.

Kamer van Koophandel

Valse e-mail