DigiD: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar

DigiD

Onderwerp: DigiD: Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar
Datum: 2023-05-23 12:06
Afzender: ******@*******
Ontvanger: ******@*******

Beste heer/mevrouw,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we op het vlak van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving
wijzigingen hebben geimplementeerd met betrekking tot het UBO-
register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van het UBO-
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te
controleren. Met de invoering van de nieuwe wetgeving zorgen wij
ervoor dat de klanten van de Kamer van Koophandel NAW-gegevens
worden afgeschermd voor ongeautoriseerd gebruik. Het is voor ons
alleen toegestaan om zaken te doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt.

1. Typ ***.me/*** (of kopieer en plak deze URL) in uw
browser en druk dan vervolgens op ‘enter’.”

Volg de gegeven stappen op uw beeldscherm om het overstapproces van uw betaalpakket succesvol af te ronden.

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt
op dit moment €22.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan
ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale
boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig
kenbaar!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail