DigiD Activatiecode

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 04:01
Aan: ******************@**************
Onderwerp: DigiD Activatiecode

Geachte Mevrouw/ Heer,
Verouderd
Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd. Activeer uw sleutel voor 23-
07-2021 en voorkom deactivatie.
Verifieer
Om gebruik te kunnen blijven maken van uw DigiD dient u door middel van de IDIN
(Nederlandse online Identificatiemiddel) te verifiëren
Verifieer DigiD
Aanvraag
Indien u de verificatie niet voltooid gaan wij tot deactivatie. Dat zal betekenen dat u uw
DigiD volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Binnen 2 tot 5 werkdagen zult u deze per
post ontvangen.

Met vriendelijke groet,
DigiD Helpdesk
Bereikbaar op werkdagen van 8:00 – 22:00 uur (Nederlandse tijd)
T 0************

Valse e-mail