Digid

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: vrijdag 3 februari 2023 00:14
Aan: *******@********
Onderwerp: Digid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid om het bericht te bekijken. Scan de QR-Code
hieronder Met de Camera van uw Mobiele toestel . Mogelijk
moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd..

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het
bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail