Dien uw gegevens opnieuw in

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van KoophandeI
Datum: 08-11-2022 06:50 (GMT+01:00)
Aan: *******@*********
Onderwerp: Dien uw gegevens opnieuw in

Steeds minder Nederlanders geven aan dat zij slachtoffer zijn geweest van traditionele
vormen van criminaliteit zoals inbraak, diefstal, geweld en vernieling. Meer mensen
daarentegen zijn slachtoffer geworden van online criminaliteit. Dit meldt het CBS op basis
van de nieuwe Veiligheidsmonitor 2022 en de geregistreerde criminaliteit.

Als gevolg hiervan is er een wetsvoorstel tot stand gebracht, ter versterking van de aanpak
van ondermijnende en georganiseerde criminaleit. De wijzigingsvoorstellen hebben betrekking
op het Wetboek van Strafrecht cf. 3.3 Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding.

Hierdoor heeft de Kamer van KoophandeI zijn voorwaarden aangescherpt om onze klanten
beter te beschermen. Tijdens deze onderzoek hebben wij uit onze administratie gezien dat uw
gegevens reeds onvolledig zijn. Om te voldoen aan de huidige voorwaarden moet u uw
gegevens opnieuw indienen.

Klik hier (Link) om uw gegevens opnieuw in te dienen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Kamer van KoophandeI

Nederland

Valse e-mail