Deze servicebericht bevat essentiële informatie / U komt in aanmerking voor een teruggave

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Aan: *******@*********
Datum: 06-06-2022 03:04
Onderwerp: Deze servicebericht bevat essentiële informatie

Geachte relatie,

Deze servicebericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor u.

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99,- op uw
belastingaangifte.

Bezoek onze website voor meer informatie over het aanvragen van de teruggave:
mijnoverheid.nl/********-**** (Link)

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

**** *** ********
MijnOverheid

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailericht. Reacties vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail