De voorwaarden zijn aangepast

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van KoophandeI
Verzonden: zondag 16 oktober 2022 06:08
Aan: ********@**********
Onderwerp: De voorwaarden zijn aangepast

Geachte ondernemer,

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Alle lidstaten van de Europese Unie kennen sindsdien
dezelfde privacywetgeving. De AVG, ook wel de ‘privacywet’ genoemd, sluit aan op het huidige
digitale tijdperk. Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten en organisaties meer
verantwoordelijkheid om zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan.

Door wijzigingen in het privacywet en enige andere wetten in verband met versterking van de
strafrechtelijke aanpak van criminaliteit. Heeft de Kamer van Koophandel zijn voorwaarden
aangepast. Deze aanpassingen beschermt onze klanten tegen de groeiende stroom van
criminaliteit.

Wat betekent dit voor u?
Om te voldoen aan de aangepaste voorwaarden moet u uw gegevens opnieuw verifiëren. Het
proces is eenvoudig door te lopen in de onderstaande link.

Gegevens verifiëren (Link) 

Wij wijzen u erop.
Dat uw account tijdelijk wordt geblokkeerd, als u uw gegevens niet binnen 3 werkdagen verifieert.
Doet u het niet bij binnen de gestelde termijn? Dan moet u langs komen bij ons op kantoor om het
proces af te ronden.

Wij wensen u een fijne dag,

Kamer van KoophandeI

Valse e-mail