De vernieuwde betaalpas van ABN AMRO.

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Verstuurd: dinsdag 2 februari 2021 06:52
Aan: paul.prins@hotmail.nl
Onderwerp: De vernieuwde betaalpas van ABN AMRO.

Geachte heer/mevrouw: **********,

Hierbij introduceren wij de vernieuwde betaalpas in samenwerking met de AMP Groep (partner
van ABN AMRO). De vernieuwde betaalpas is in zijn geheel ontwikkeld om betere bescherming
te bieden tegen frauduleus gebruik van onze betaalproducten en voldoen zich aan de
Europese veiligheidsvoorschriften van 2021. Vraag de vernieuwde betaalpas geheel kosteloos
aan t/m 9 Februari 2021.
Uit onze administratie blijkt dat de klantgegevens gekoppeld aan het Email-
adres: *********@********* nog geen gebruik maakt van de vernieuwde betaalpas. In
verband met de veiligheidsvoorschiften van 2021 wilt ABN AMRO haar klanten erop attenderen
zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van de vernieuwde betaalpas.
Ga naar: ********/****************(Link) , voor het kosteloos aanvragen van de
vernieuwde betaalpas. Alle verouderde betaalpassen van de ABN AMRO die
de veiligheidsvoorschiften van 2021 niet hebben behaald komen per 1 Maart 2021 te vervallen
voor gebruik.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van dienst te zijn geweest.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.
*** ************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail