088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

De lnformatie die u geeft is niet recent.

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van KoophandeI
Verzonden: dinsdag 17 oktober 2023 02:42
Aan: *****@******
Onderwerp: De lnformatie die u geeft is niet recent.

Geachte meneer/mevrouw,

Wij mailen u om u te informeren dat de handeIsregistratie van uw onderneming
binnenkort zal verlopen. Het is van essentieel belang dat u actie onderneemt
om ervoor te zorgen dat uw bedrijf juridisch erkend blijft en zijn activiteiten kan
voortzetten.

Volgens onze administratie verloopt uw handeIsregistratie op 19-10-2023.
Indien u de handeIsregistratie niet tijdig vernieuwt, kan dit gevolgen hebben
voor uw onderneming, zoals het verliezen van uw bedrijfsnaam.

Wij raden u aan om de nodige stappen uit te voeren om uw handeIsregistratie
te vernieuwen. Dit kan eenvoudig worden gedaan via ons stappenplan. Volg de
onderstaande stappen om uw handeIsregistratie te verlengen:

1. Start door hieronder op beginnen te klikken.
2. Voer de stappen uit.
3. En u bent klaar!

Beginnen (Link)

Wij willen u erop attenderen dat het tijdig updaten van uw handeIsregistratie
enorm van belang is om mogelijke onderbrekingen in uw bedrijfsactiviteiten te
voorkomen. Neem alstublieft de verantwoordelijkheid om deze kwestie zo snel
mogelijk af te ronden.

Hoogachtend,

Informatiebeheer

Valse e-mail