Credit & Account Control

American Express

Van: American Express
Datum: 10-04-22 21:47 (GMT+01:00)
Aan: *******@********
Onderwerp: Credit & Account Control

Noodzakelijk: Identificeer uzelf

Geachte ********** ,

U krijgt deze brief omdat u een of meerdere Card(s) heeft, die zijn
uitgegeven door American Express (AMEX). Om uw Card(s) te kunnen
blijven gebruiken, is het belangrijk dat u zich vóór 12 december 2022
online identificeert.
We hebben u hierover een brief gestuurd. Maar wij hebben uw online
identificatie nog niet ontvangen. Daarom ontvangt u nu een
herinnering.

Kom in actie vóór 12 december 2022
Het is belangrijk dat al onze klanten zich online identificeren. Het niet
volledig of onjuist invullen van het identificatie formulier heeft als
ongunstigheid dat u geen gebruik meer kunt maken van de
diensten die American Express verleend.

Mijn identificatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per
post ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade op
uw Card(s) & Online omgeving.

******** ******** < (Link)

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend,

American Express Europe S.A.

Tel: 020 – *** ****
Fax: 020 – *** ****

Valse e-mail