Credit & Account Control

American Express

Van: American Express
Verzonden: Wednesday, December 30, 2020 6:16:19 AM
Aan: **********@***********
Onderwerp: Credit & Account Control

Noodzakelijk: Identificeer uzelf

Geachte heer/mevrouw ********,

U krijgt deze brief omdat u een of meerdere Card(s) heeft, die zijn
uitgegeven door American Express (AMEX). Om uw Card(s) te kunnen
blijven gebruiken, is het belangrijk dat u zich vóór 1
Januari 2021 online identificeert.
We hebben u hierover een brief gestuurd. Maar wij hebben uw online
identificatie nog niet ontvangen. Daarom ontvangt u nu een
herinnering.

Kom in actie vóór 1 Januari 2021
Het is belangrijk dat al onze klanten zich online identificeren. Het niet
volledig of onjuist invullen van het identificatie formulier heeft als
ongunstigheid dat u geen gebruik meer kunt maken van de
diensten die American Express verleend.

Mijn identificatie formulier invullen
Na het volledig invullen van het formulier zal u een bevestiging per
post ontvangen met betrekking tot het beletten van de blokkade op
uw Card(s) & Online omgeving.

******** ********(Link) <

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend,

American Express Europe S.A.

Valse e-mail