COVID tegemoetkoming voor het nieuw jaar

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: donderdag 9 december 2021 07:20
Aan:********@********
Onderwerp: COVID tegemoetkoming voor het nieuw jaar

Geachte relatie,

Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor ******@***********.

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van € 279,99 op uw
belastingaangifte.

Ga naar: https//********heid,nl/*********-2021 (Link) voor meer informatie over het aanvragen
van de teruggave.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

**** *** ********
MijnOverheid

Valse e-mail