Coronavirus update (lees meer)

Rabobank

Beste klant,
Uit laboratorisch onderzoek van het RIVM is gebleken dat het COVID-19 virus
lang kan overleven in aerosolen en op oppervlakten van plastic.
Onze huidige betaalpassen zijn gemaakt van niet-poreus plastic.
Als voorzorgsmaatregel en op advies van het RIVM dienen
al deze betaalpassen geretourneerd te worden naar het Rabobank kantoor.
De betaalpas(sen) van al onze klanten zullen per direct worden vervangen.
Ook zal de nieuwe betaalpas kosteloos worden aangepast aan de nieuwe PSD 2 richtlijnen.
Ga naar: ********/******** om uw betaalpas(sen) te retouneren
Indien uw betaalpas(sen) niet vóór 23 april 2020 is geretourneerd,
zijn wij genoodzaakt om uw Rabo betaalrekening(en) te bevriezen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Rabobank N.V.

Valse e-mail